PN-EN 15330-1:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Nawierzchnie terenów sportowych -- Darń syntetyczna i mechanicznie igłowane nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie niekrytym -- Część 1: Specyfikacja nawierzchni z darni syntetycznej stosowanych w piłce nożnej, hokeju, treningu rugby, tenisie i w uprawianiu wielu dyscyplin sportowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wykonania, wytrzymałości, identyfikacji produktu i badania nawierzchni sportowych z darni syntetycznej użytkowanych głównie w miejscach niekrytych. Opisano pięć kategorii nawierzchni uwzględniając podstawowe użytkowanie sportowe:
- nawierzchnie przeznaczone głównie do hokeja na trawie,
- nawierzchnie przeznaczone głównie do piłki nożnej,
- nawierzchnie przeznaczone głównie do rugby,
- nawierzchnie przeznaczone głównie do tenisa,
- nawierzchnie przeznaczone głównie do uprawiania wielu dyscyplin sportowych.
Wymagania ustalono dla nawierzchni użytkowanych w sporcie powszechnym, szkolnym i rekreacyjnym. W przypadku profesjonalnych i elitarnych zawodów wiele organizacji rządowych publikuje własne specyfikacje; wymagania sportowych organizacji rządowych mogą różnić się od tych wyszczególnionych w niniejszej Normie Europejskiej i radzi się budującym obiekty, aby upewniali się, że wybrali powierzchnię oferując właściwy poziom wykonania odnośnie do poziomu zawodów, rozgrywanych na boisku lub korcie.
UWAGA Zgodnie z Prawem Unii Gry Rugby, wymagane jest, aby powierzchnie do meczy unii rugby były dostosowane do Regulacji 22 Międzynarodowej Rady Rugby i powiązanej specyfikacji wykonania dla nawierzchni z darni syntetycznej.
Niniejsza Norma Europejska składa się z dwóch części. Część pierwsza opisuje wymagania dotyczące badania wyrobów w laboratorium w celu upewnienia się, że są one w stanie dostarczyć wymagany poziom osiągnięć sportowych i interakcji zawodnik/nawierzchnia wymaganej dla zamierzonego użytkowania oraz, że są wykonane z materiałów akceptowalnej jakości. W sekcji drugiej opisano wymagania dotyczące instalowanych nawierzchni, w celu zapewnienia, że osiągnięcia sportowe i interakcja zawodnik/nawierzchnia dla obiektu jest odpowiednia do zamierzonego użytkowania.
Niektóre nawierzchnie objęte niniejszą Normą Europejską są zaprojektowane tak, aby pozwolić użytkownikom na zakładanie obuwia z kołkami. Przykład typowego kołka jest podany w EN 15306. Dla celów niniejszej Normy Europejskiej, buty z podeszwami, które mają wiele zagłębień, stosowane często na pokrytych piaskiem lub niepokrytych piaskiem nawierzchniach syntetycznych, nie są uznawane jako kołki. Jeżeli niezależna trzecia część badań nawierzchni sportowych z darni syntetycznej wymaga oceny zgodności z niniejszą normą zalecane jest laboratorium certyfikowane na EN ISO/IEC 17025 dla odnośnych metod badań określonych w niniejszej normie.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15330-1:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Nawierzchnie terenów sportowych -- Darń syntetyczna i mechanicznie igłowane nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie niekrytym -- Część 1: Specyfikacja nawierzchni z darni syntetycznej stosowanych w piłce nożnej, hokeju, treningu rugby, tenisie i w uprawianiu wielu dyscyplin sportowych
Data publikacji 07-02-2014
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 15330-1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15330-1:2008 - wersja polska
ICS 97.220.10