PN-EN 10028-5:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10028-5:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 5: Stale spawalne drobnoziarniste walcowane termomechanicznie

Zakres

Podano wymagania dotyczące wyrobów płaskich ze stali spawalnych drobnoziarnistych walcowanych termomechanicznie, przeznaczonych na urządzenia ciśnieniowe. Określono także wymiary i tolerancje wymiarowe, obliczanie masy, informacje podawane w zamówieniu, pobieranie próbek oraz metody badań. Wyspecyfikowano 9 gatunków stali

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10028-5:2010 - wersja polska
Tytuł Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 5: Stale spawalne drobnoziarniste walcowane termomechanicznie
Data publikacji 03-08-2010
Data wycofania 11-10-2017
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10028-5:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10028-5:2009 - wersja angielska
ICS 77.140.50, 77.140.30
Zastąpiona przez PN-EN 10028-5:2017-10 - wersja angielska, PN-EN 10028-5:2017-10 - wersja polska