PN-EN 10028-1+A1:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10028-1:2017-09 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Określono ogólne warunki techniczne dostawy stalowych wyrobów płaskich przeznaczonych na urządzenia ciśnieniowe. Podano wymagania dotyczące procesu wytwarzania stali, stanu dostawy, składu chemicznego, własności mechanicznych oraz jakości. Określono klasyfikację i oznaczenie, pobieranie próbek oraz metody badań

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 10028-1+A1:2010/AC:2010P - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10028-1+A1:2010 - wersja polska
Tytuł Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 05-01-2010
Data wycofania 26-09-2017
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10028-1:2007+A1:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10028-1+A1:2009 - wersja angielska, PN-EN 10028-1+A1:2009 - wersja niemiecka
ICS 77.140.50, 77.140.30
Zastąpiona przez PN-EN 10028-1:2017-09 - wersja angielska, PN-EN 10028-1:2017-09 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 10028-1+A1:2010/AC:2010P