PN-EN ISO 1520:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 1520:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Farby i lakiery -- Próba tłoczności

Zakres

Ustalono empiryczną metodę oceny odporności pojedynczej powłoki lub systemu wielowarstwowego na tworzenie się pęknięć i/lub odstawanie od metalicznego podłoża, poddawanych wzrastającemu odkształcaniu przez tłoczenie w znormalizowanych warunkach. W systemach wielowarstwowych każda powłoka może być badana oddzielnie lub można badań system jako całość. Badanie może być przeprowadzone przy ustalonej wartości tłoczności albo przy stopniowo wzrastającej wartości tłoczności

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 1520:2000 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Próba tłoczności
Data publikacji 21-09-2000
Data wycofania 13-08-2002
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 1520:1995 [IDT], ISO 1520:1973 [IDT]
Zastępuje PN-C-81529:1975 - wersja polska
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 1520:2002 - wersja angielska