PN-EN ISO 1520:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 1520:2002 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Farby i lakiery -- Badanie tłoczności

Zakres

Ustalono empiryczną metodę oceny odporności pojedynczej powłoki lub systemu powłokowego na tworzenie się pęknięć i/lub odstawanie od metalowego podłoża, poddawanych wzrastającemu odkształcaniu przez tłoczenie w znormalizowanych warunkach. W systemach powłokowych każda powłoka może być badana oddzielnie lub można badać system jako całość. Badanie może być przeprowadzone przy ustalonej głębokości tłoczenia lub stopniowo wzrastającej głębokości tłoczenia

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 1520:2002 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Badanie tłoczności
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 16-12-2002
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 1520:2001 [IDT], ISO 1520:1999 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 1520:2000 - wersja polska
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 1520:2002 - wersja polska