PN-EN 1176-1:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1176-1:2017-12 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Zakres

Ustalono ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące placów zabaw i nawierzchni przeznaczonych do indywidualnego i wspólnego użytkowania przez dzieci, z wyłączeniem przygodowych placów zabaw. Niniejsze wymagania ustalono uwzględniając stopień zagrożenia oparty na dostępnych danych

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1176-1:2009/Ap1:2013-08P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1176-1:2009 - wersja polska
Tytuł Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Data publikacji 20-08-2009
Data wycofania 21-12-2017
Liczba stron 86
Grupa cenowa X
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 1176-1:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1176-1:2008 - wersja angielska
ICS 97.200.40
Zastąpiona przez PN-EN 1176-1:2017-12 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 1176-1:2009/Ap1:2013-08P