PN-EN 1176-6:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1176-6:2017-12 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących

Zakres

Ustalono dodatkowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące huśtawek wagowych oraz urządzeń kołyszących, przewidzianych do stałego zamocowania, przeznaczonych dla dzieci, których celem jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami mogącymi powstać w czasie użytkowania urządzenia

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1176-6:2009/Ap1:2013-08P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1176-6:2009 - wersja polska
Tytuł Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących
Data publikacji 19-08-2009
Data wycofania 21-12-2017
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 1176-6:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1176-6:2008 - wersja niemiecka, PN-EN 1176-6:2008 - wersja angielska
ICS 97.200.40
Zastąpiona przez PN-EN 1176-6:2017-12 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 1176-6:2009/Ap1:2013-08P