PN-EN 1176-5:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1176-5:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli

Zakres

Ustalono dodatkowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące karuzeli o średnicy większej niż 0,5 m, przewidzianych do stałego zamocowania, przeznaczonych dla dzieci, stosowanych jako sprzęt placów zabaw, jak zdefiniowano w od 3.1 do 3.6, z wyjątkiem karuzeli napędzanych mechanicznie, karuzeli wędrownych lub bębnów obrotowych

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1176-5:2009/Ap1:2013-08P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1176-5:2009 - wersja polska
Tytuł Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli
Data publikacji 19-08-2009
Data wycofania 10-03-2020
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 1176-5:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1176-5:2008 - wersja niemiecka, PN-EN 1176-5:2008 - wersja angielska
ICS 97.200.40
Zastąpiona przez PN-EN 1176-5:2020-03 - wersja polska, PN-EN 1176-5:2020-03 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 1176-5:2009/Ap1:2013-08P