PN-EN 397+A1:2013-04 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Przemysłowe hełmy ochronne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania fizyczne, wymagania dotyczące skuteczności, metody badań oraz wymagania w zakresie znakowania dla przemysłowych hełmów ochronnych. Wymagania obowiązkowe dotyczą hełmów przeznaczonych do ogólnego stosowania w przemyśle. Uwzględniono dodatkowe wymagania opcjonalne dotyczące skuteczności, które stosuje się tylko w przypadku wyraźnej deklaracji producenta hełmu. Przemysłowe hełmy ochronne mają przede wszystkim zapewnić ochronę użytkownika przed spadającymi przedmiotami i wynikającymi z tego obrażeniami mózgu i pęknięciami czaszki.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 397+A1:2013-04 - wersja polska
Tytuł Przemysłowe hełmy ochronne
Data publikacji 07-09-2022
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 397:2012+A1:2012 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 397:2012 - wersja angielska
ICS 13.340.20