PN-EN 1176-1:2017-12 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Zakres

W niniejszej części EN 1176 określono ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące zamontowanego na stałe wyposażenia publicznych placów zabaw i nawierzchni. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące poszczególnych elementów wyposażenia placów zabaw zostały określone w dalszych częściach niniejszej normy.
Niniejsza część EN 1176 obejmuje wyposażenie placów zabaw przeznaczone dla wszystkich dzieci. Opracowano ją, w pełni uwzględniając potrzebę nadzoru nad małymi dziećmi i dziećmi mniej sprawnymi lub o mniejszych umiejętnościach.
Celem niniejszej części EN 1176 jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas zabawy na wyposażeniu placów zabaw lub wokół niego i jednocześnie zachęcanie do działań i czynności uznanych za korzystne dla dzieci, ponieważ zapewniają im wartościowe doświadczenia, które pozwolą im stawić czoło sytuacjom poza placem zabaw.
Niniejsza część EN 1176 dotyczy wyposażenia placów zabaw przeznaczonego do indywidualnego i grupowego użytkowania przez dzieci. Dotyczy ona także pozostałych urządzeń zamontowanych na placu zabaw, służących dzieciom do zabawy, chociaż nie wyprodukowanych w tym celu, jednak z wyłączeniem urządzeń określonych jako zabawki w EN 71 i w dyrektywie dotyczącej bezpieczeństwa zabawek.
Nie ma ona zastosowania do przygodowych placów zabaw z wyjątkiem obiektów będących przedmiotem sprzedaży.
UWAGA Przygodowe place zabaw są ogrodzonymi, zamykanymi placami zabaw, prowadzonymi i nadzorowanymi przez personel pedagogiczny zgodnie z szeroko akceptowanymi zasadami, które zachęcają dzieci do rozwoju. Obiekty te często wykorzystują urządzenia wykonane własnoręcznie.
W niniejszej części EN 1176 określono wymagania dotyczące ochrony dziecka przed zagrożeniami, których nie jest ono w stanie przewidzieć, używając sprzętu zgodnie z przeznaczeniem lub w sposób zgodny z racjonalnymi oczekiwaniami.
Zastosowanie elektryczności w urządzeniu zabawowym jako elementu zabawy lub jako siła napędowa pozostaje poza zakresem niniejszej normy. Uwagę użytkowników zwraca się na Normy Europejskie i krajowe oraz regulacje, których należy przestrzegać w przypadku stosowania elektryczności.
Niniejsza norma nie obejmuje całości urządzenia zabawowego umieszczanego w wodzie oraz takiego, w którym woda może służyć jako nawierzchnia amortyzująca uderzenie. Środowisko wodne jest związane z dodatkowymi czynnikami ryzyka.
Niniejsza norma nie obejmuje ryzyka nadmiernego narażenia na promieniowanie UV.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1176-1:2017-12 - wersja angielska
Tytuł Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Data publikacji 21-12-2017
Liczba stron 104
Grupa cenowa XA
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 1176-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1176-1:2009/Ap1:2013-08 - wersja polska, PN-EN 1176-1:2009 - wersja polska
ICS 97.200.40