PN-EN 50565-1:2014-11 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Przewody elektryczne -- Wytyczne stosowania przewodów na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (U0/U) -- Część 1: Wskazówki ogólne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono wskazówki ułatwiające instalatorom, projektantom okablowania i użytkownikom zrozumienie charakterystyk dotyczących przewodów elektrycznych na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (U0/U) lub równoważne napięcie stałe, w celu właściwego doboru, instalowania i bezpiecznej pracy. Dotyczy tych typów przewodów, które objęto normą EN 50525 (wszystkie części). Wskazówki podane w niniejszej normie można stosować również do niskonapięciowych przewodów podobnego typu do tych wyszczególnionych w EN 50525, ale niewymienionych w tych normach. W takim przypadku zaleca się zwrócić do producentów przewodów o dodatkowe informacje. Wymagania prawne lub ustawowe stanowią wyjątek od zaleceń podanych w niniejszym dokumencie

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50565-1:2014-11 - wersja angielska
Tytuł Przewody elektryczne -- Wytyczne stosowania przewodów na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (U0/U) -- Część 1: Wskazówki ogólne
Data publikacji 14-11-2014
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50565-1:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-HD 516 S2:2003/Ap1:2004 - wersja polska, PN-HD 516 S2:2003/A2:2008 - wersja angielska, PN-HD 516 S2:2003 - wersja polska, PN-HD 516 S2:2003/A1:2004 - wersja polska
ICS 29.060.20