PN-EN 62056-47:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62056-4-7:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Pomiary energii elektrycznej -- Wymiana danych w celu odczytu liczników, sterowania taryfami i obciążeniem -- Część 47: COSEM warstwa transportowa dla sieci IPv4

Zakres

Określono warstwę transportową dla profili komunikacyjnych COSEM dla użycia w sieciach IPv4. Profile te zawierają bezpołączeniową i połączeniową warstwę transportową, dostarczającą usługi zgodne z modelem OSI do usług warstwy aplikacji użytkownika COSEM. Bezpołączeniowa wartstwa transportowa jest oparta na internetowym standardzie UDP (User Datagram Protocol). Połączeniowa warstwa transportowa jest oparta o internetowy standard TCP (Transmission Control Protocol). Pomimo, że główna część warstwy tansportowej COSEM jest oparta o UDP i TCP zgodnie z odpowiadającymi im stanardami internetowymi, zawierają one dodatkową wastwę pośrednią zwaną wrapperem. Opisano jak warstwa usług transportowych zgodnych z modelem OSI może być przekonwertowana na i z wywołania funkcji UDP i TCP

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62056-47:2007 - wersja angielska
Tytuł Pomiary energii elektrycznej -- Wymiana danych w celu odczytu liczników, sterowania taryfami i obciążeniem -- Część 47: COSEM warstwa transportowa dla sieci IPv4
Data publikacji 26-06-2007
Data wycofania 22-02-2017
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 62056-47:2007 [IDT], IEC 62056-47:2006 [IDT]
ICS 35.100.40, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-EN 62056-4-7:2017-02 - wersja angielska