PN-EN 790:2004 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Statki żeglugi śródlądowej -- Schody o kącie nachylenia od 45 stopni do 60 stopni -- Wymagania, typy

Zakres

Określono wymagania dotyczące schodów o kątach nachylenia od 45 stopni do 60 stopni stosowanych w strefach roboczych na statkach. Podano definicje 14 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 790:2004 - wersja polska
Tytuł Statki żeglugi śródlądowej -- Schody o kącie nachylenia od 45 stopni do 60 stopni -- Wymagania, typy
Data publikacji 20-07-2004
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 18, Statków i Techniki Morskiej
Wprowadza EN 790:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN 790:2002 - wersja angielska
ICS 47.020.10, 47.060