PN-IEC 736:1998 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Urządzenia do sprawdzania liczników energii elektrycznej

Zakres

Podano jednostki miar i definicje dotyczące trójfazowych i/lub jednofazowych urządzeń stosowanych do badań typu i badań odbiorczych liczników energii elektrycznej klasy 0,5; 1 i 2. Określono wymagania dotyczące dokładności oraz opisano procedurę badań i właściwości dielektryczne. W załącznikach podano informacje dotyczące aparatury badawczej, definicji błędów, podstawowych wielkości, dokładności i określania błędów oraz podano wytyczne dotyczące wstępnej kontroli nowego urządzenia do sprawdzania liczników

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 736:1998 - wersja polska
Tytuł Urządzenia do sprawdzania liczników energii elektrycznej
Data publikacji 28-10-1998
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza IEC/TR3 60736:1982 [IDT]
ICS 17.220.20, 91.140.50