PN-ETSI EN 319 532-4 V1.1.1:2018-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 319 532-4 V1.2.1:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Usługi rejestrowanej poczty elektronicznej (REM) -- Część 4: Profile interoperacyjności

Zakres

Niniejszy dokument określa profile wiadomości interoperacyjności rejestrowanej poczty elektronicznej (REM) zgodnie z formatami określonymi w ETSI EN 319 532-3 [6] oraz pojęciami i semantyką określoną w ETSI EN 319 532-1 [4] i ETSI EN 319 532-2 [5]. Zajmuje się kwestiami odnoszącymi się do uwierzytelniania, autentyczności oraz integralności informacji w celu osiągnięcia interoperacyjności pomiędzy dostawcami usług REM, zaimplementowanych zgodnie z wymienionymi wyżej specyfikacjami.
Niniejszy dokument obejmuje wszystkie opcje profilowania usługi REM dla obydwu stylów działania: S&N oraz S&F.
Obowiązkowe wymagania określone we wspomnianych wyżej specyfikacjach odnoszących się do REM nie są zazwyczaj powtarzane, lecz wtedy, gdy to jest niezbędne niniejszy dokument zawiera do nich odniesienia.
Dokładniej, niniejszy dokument:
a) Określa informacje ogólne dotyczące profilowania.
b) Określa ograniczenia dla profilu SMTP.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 319 532-4 V1.1.1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Usługi rejestrowanej poczty elektronicznej (REM) -- Część 4: Profile interoperacyjności
Data publikacji 12-12-2018
Data wycofania 15-11-2022
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 532-4 V1.1.1:2018 [IDT]
ICS 35.240.15
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 319 532-4 V1.2.1:2022-11 - wersja angielska