PN-ETSI EN 319 532-4 V1.2.1:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Usługi rejestrowanej poczty elektronicznej (REM) -- Część 4: Profile interoperacyjności

Zakres

Niniejszy dokument określa profile interoperacyjności wiadomości rejestrowanej poczty elektronicznej (REM) zgodnie z formatami określonymi w ETSI EN 319 532-3 [6] oraz pojęciami i semantyką określoną w ETSI EN 319 532-1 [4] i ETSI EN 319 532-2 [5]. Zajmuje się kwestiami odnoszącymi się do uwierzytelniania, autentyczności oraz integralności informacji w celu osiągnięcia interoperacyjności pomiędzy dostawcami usług REM zaimplementowanych zgodnie z wymienionymi wyżej specyfikacjami.
Niniejszy dokument obejmuje wszystkie opcje profilowania usługi REM dla obydwu stylów działania: S&N oraz S&F.
Obowiązkowe wymagania określone we wspomnianych wyżej specyfikacjach odnoszących się do REM nie są zazwyczaj powtarzane, lecz wtedy, gdy to jest niezbędne niniejszy dokument zawiera do nich odniesienia.
W szczególności, niniejszy dokument:
a) Określa informacje ogólne dotyczące profilowania.
b) Określa ograniczenia dla profilu SMTP.
Niniejszy dokument określa również podstawowy poziom wsparcia REM dla technicznej interoperacyjności pomiędzy dostawcami usług w różnych ramach regulacyjnych.
UWAGA: W szczególności, ale nie wyłącznie, podstawowy poziom REM określony w niniejszym dokumencie ma na celu wspieranie implementacji interoperacyjnych usług REM poprzez użycie struktur zaufanych list w celu ustanowienia zaufanych domen i kwalifikowanych usług REM (instancji usług elektronicznej rejestracji doręczenia) poprzez wykorzystanie zaufanych list UE zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 210/2014 [i.1].

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe PN posiada załączniki specjalne
Numer PN-ETSI EN 319 532-4 V1.2.1:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Usługi rejestrowanej poczty elektronicznej (REM) -- Część 4: Profile interoperacyjności
Data publikacji 15-11-2022
Liczba stron 99
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 532-4 V1.2.1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 319 532-4 V1.1.1:2018-12 - wersja angielska
ICS 35.240.15