PN-EN 50065-1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 1: Wymagania ogólne, zakresy częstotliwości i zaburzenia elektromagnetyczne

Zakres

Norma ma zastosowanie do urządzeń elektrycznych wykorzystujących sygnały z zakresu częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz do transmisji informacji za pośrednictwem elektroenergetycznych linii niskiego napięcia, wchodzących zarówno w skład publicznych sieci przesyłowych jak i prywatnych instalacji odbiorczych. W normie określono zakresy częstotliwości dla poszczególnych zastosowań, wartości graniczne napięć wyjściowych w tych zakresach oraz granice dopuszczalnych zaburzeń przewodzonych i promieniowanych. Przedstawiono metody pomiaru tych zaburzeń

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50065-1:2012 - wersja polska
Tytuł Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 1: Wymagania ogólne, zakresy częstotliwości i zaburzenia elektromagnetyczne
Data publikacji 04-12-2012
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50065-1:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 50065-1:2011 - wersja angielska
ICS 33.040.30