PN-EN 50065-2-3:2005 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 2-3: Wymagania dotyczące odporności urządzeń i systemów komunikacyjnych pracujących w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 95 kHz stosowanych w sieciach zasilających i przeznaczonych do wykorzystania przez dostawców i dystrybutorów energii elektrycznej

Zakres

Zdefiniowano wartości graniczne i metody badań odporności urządzeń komunikacyjnych i systemów wykorzystujących sieć elektroenergetyczną do przesyłania sygnałów (MCES) w zakresie częstotliwości od 95 kHz do 148,5 kHz i przeznaczonych do stosowania przez dostawców i dystrybutorów energii elektrycznej. Badania i wartości graniczne odnoszą się jedynie do istotnych wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej i odporności, gdyż uwzględniono jedynie zaburzenia krytyczne i zaburzenia przewodzone wąskopasmowe występujące podczas działania tego typu urządzeń. W podanych poziomach odporności nie uwzględniono mogących wystąpić przypadków ekstremalnych, gdyż prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest znikomo małe. W załączniku normatywnym A podano metodę badań i schemat układu badawczego

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50065-2-3:2005 - wersja polska
Tytuł Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 2-3: Wymagania dotyczące odporności urządzeń i systemów komunikacyjnych pracujących w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 95 kHz stosowanych w sieciach zasilających i przeznaczonych do wykorzystania przez dostawców i dystrybutorów energii elektrycznej
Data publikacji 16-03-2005
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50065-2-3:2003 [IDT], EN 50065-2-3:2003/corrigendum Aug. 2003 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 50065-2-3:2003 - wersja angielska
ICS 33.040.30, 33.100.20
Elementy dodatkowe PN-EN 50065-2-3:2005/A1:2006E, PN-EN 50065-2-3:2005/A1:2006P