PN-EN 50065-1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50065-1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 1: Ogólne wymagania, zakresy częstotliwości i zaburzenia elektromagnetyczne

Zakres

Norma ma zastosowanie do urządzeń elektrycznych wykorzystujących sygnały z zakresu częstotliwości od 2 kHz do 148,5 kHz do transmisji informacji za pośrednictwem elektroenergetycznych linii niskiego napięcia, wchodzących zarówno w skład publicznych sieci przesyłowych jak i prywatnych instalacji odbiorczych. W normie określono zakresy częstotliwości dla poszczególnych zastosowań, wartości graniczne napięć wyjściowych w tych zakresach oraz granice dopuszczalnych zaburzeń przewodzonych i promieniowanych. Przedstawiono metody pomiaru tych zaburzeń

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50065-1:2011 - wersja angielska
Tytuł Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 1: Ogólne wymagania, zakresy częstotliwości i zaburzenia elektromagnetyczne
Data publikacji 15-11-2011
Data wycofania 04-12-2012
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50065-1:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 50065-1:2002 - wersja polska, PN-EN 50065-1:2002/A1:2010 - wersja polska
ICS 33.040.30
Zastąpiona przez PN-EN 50065-1:2012 - wersja polska