PN-EN 50065-1:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50065-1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 1: Ogólne wymagania, zakresy częstotliwości i zaburzenia elektromagnetyczne

Zakres

Przedstawiono wymagania dotyczące sprzętu elektrycznego przeznaczonego do transmisji sygnałów w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz w sieciach elektrycznych niskiego napięcia publicznych jak i w ramach wydzielonych zabudowań. Określono pasma częstotliwości przeznaczone dla różnych zastosowań, granice napięć wyjściowych w paśmie działania urządzeń, granice zaburzeń powodowanych przewodnictwem i promieniowaniem. Podano także metody pomiarowe. Nie określono metod modulacji, metod kodowania sygnałów, wymagań środowiskowych i zalecanych testów. Przedstawiono sposoby ograniczenia wzajemnego wpływu na siebie sprzętu transmisyjnego stosowanego w sieciach elektrycznych oraz między takim i innym sprzętem oraz sposoby ograniczenia zakłóceń działania wrażliwej aparatury elektronicznej powodowanej przez sprzęt transmisyjny

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50065-1:2002 - wersja polska
Tytuł Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 1: Ogólne wymagania, zakresy częstotliwości i zaburzenia elektromagnetyczne
Data publikacji 18-12-2002
Data wycofania 15-11-2011
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50065-1:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50065-1:2002 - wersja angielska
ICS 33.040.30, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-EN 50065-1:2011 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 50065-1:2002/A1:2010P, PN-EN 50065-1:2002/A1:2010E