PN-EN 50065-1:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50065-1:2002 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Przesyłanie sygnałów niskonapięciową siecią elektroenergetyczną w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 1: Ogólne wymagania, pasma częstotliwości i zaburzenia elektromagnetyczne

Zakres

Podano wymagania dotyczące sprzętu elektrycznego przeznaczonego do transmisji sygnałów w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz niskonapięciowymi sieciami elektroenergetycznymi publicznymi jak i w ramach wydzielonych budynków. Przedstawiono sposoby wzajemnego wpływu na siebie sprzętu transmisyjnego stosowanego w elektroenergetycznych instalacjach

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50065-1:2002 - wersja angielska
Tytuł Przesyłanie sygnałów niskonapięciową siecią elektroenergetyczną w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 1: Ogólne wymagania, pasma częstotliwości i zaburzenia elektromagnetyczne
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 18-12-2002
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50065-1:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50065-1:1999 - wersja polska
ICS 33.040.30, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-EN 50065-1:2002 - wersja polska