PN-EN 50065-1:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50065-1:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Wymagania ogólne, zakresy częstotliwości i zaburzenia elektromagnetyczne

Zakres

Omówiono urządzenia elektryczne stosujące częstotliwości w zakresie od 3 kHz do 148,5 kHz do transmisji informacji w sieciach elektrycznych niskiego napięcia, publicznych sieciach zasilania lub wewnątrz budynków. Określono pasma częstotliwości, dopuszczalne poziomy napięć wyjściowych, dopuszczalne poziomy zaburzeń przewodzonych i promieniowanych oraz metody pomiaru

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50065-1:1999 - wersja polska
Tytuł Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Wymagania ogólne, zakresy częstotliwości i zaburzenia elektromagnetyczne
Data publikacji 15-07-1999
Data wycofania 15-07-2002
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 50065-1:1991 [IDT], EN 50065-1:1991/A1:1992 [IDT], EN 50065-1:1991/A2:1995 [IDT], EN 50065-1:1991/A3:1996 [IDT]
ICS 33.040.30, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-EN 50065-1:2002 - wersja angielska