PN-EN 15382:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w infrastrukturze transportu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono istotne właściwości barier geosyntetycznych (polimerowych, iłowych i bitumicznych) stosowanych jako bariery nieprzepuszczające cieczy w robotach infrastrukturalnych np. drogi, linie kolejowe, drogi startowe lotnisk oraz określono odpowiednie metody badania w celu wyznaczania ich właściwości.
Tunele i konstrukcje podziemne ujęte są w EN 13491.
Przeznaczeniem tych wyrobów jest kontrolowanie drogi przepływu cieczy przez konstrukcję i ograniczenie jakichkolwiek zanieczyszczeń, np. przez produkty odladzające, wód gruntowych lub źródeł wody.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do geotekstyliów lub wyrobów pokrewnych, określonych w EN ISO 10318-1.
Niniejszy dokument zawiera ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu (AVCP) w odniesieniu do niniejszej Normy Europejskiej oraz do procedur zakładowej kontroli produkcji.
W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania jakie powinny być spełnione przez producentów i ich upoważnionych przedstawicieli w odniesieniu do prezentacji właściwości wyrobu.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje zastosowań, w których bariera geosyntetyczna powinna być w kontakcie z wodą przeznaczoną do konsumpcji przez ludzi.
UWAGA Jeśli woda do picia jest lub może być w bezpośrednim kontakcie z wyrobem, można wziąć pod uwagę inne odpowiednie normy, wymagania i/lub przepisy.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15382:2018-05 - wersja angielska
Tytuł Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w infrastrukturze transportu
Data publikacji 15-05-2018
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 142, Geosyntetyków
Wprowadza EN 15382:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15382:2013-10 - wersja polska, PN-EN 15382:2013-10 - wersja angielska
ICS 59.080.70, 93.080.20