PN-EN 50492:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62232:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Pomiary pola elektromagnetycznego w otoczeniu miejsca zainstalowania stacji nadawczych, odnoszące się do narażeń ludzi -- Norma podstawowa

Zakres

Określono metody pomiarów w otoczeniu stacji bazowych, systemy pomiarowe i obróbkę wyników w celu określenia pola elektromagnetycznego in-situ dla oceny ekspozycji człowieka w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 300 GHz

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50492:2009/Ap1:2013-07E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50492:2009 - wersja angielska
Tytuł Pomiary pola elektromagnetycznego w otoczeniu miejsca zainstalowania stacji nadawczych, odnoszące się do narażeń ludzi -- Norma podstawowa
Data publikacji 23-07-2009
Data wycofania 15-01-2018
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 50492:2008 [IDT]
ICS 17.220.20, 33.070.01
Zastąpiona przez PN-EN 62232:2018-01 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 50492:2009/A1:2014-05E, PN-EN 50492:2009/Ap1:2013-07E