PN-EN 50383:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62232:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Obliczenia i pomiary intensywności pola elektromagnetycznego i szybkości pochłaniania właściwego energii związanego z ekspozycją ludzi w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach od 110 MHz do 40 GHz, wytwarzanych przez radiowe stacje bazowe i stałe stacje końcowe bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych -- Norma podstawowa

Zakres

Opisano (dla radiowych stacji bazowych i stałych stacji końcowych systemów telekomunikacji bezprzewodowej) metody szacowania odległości granicznych stosownie do ograniczeń podstawowych (bezpośrednio lub pośrednio, tzn. przez porównanie z poziomami odniesienia), dotyczących ekspozycji ludzi w polu elektromagnetycznym o częstotliwościach radiowych. Podano 34 terminy i ich definicje. Podano zmiany w punktach:2, 5, 7, 8, i 9 oraz Załącznikach A, B, C i D

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50383:2011/Ap1:2013-07E
View FilePN-EN 50383:2011/AC:2013-08E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50383:2011 - wersja angielska
Tytuł Obliczenia i pomiary intensywności pola elektromagnetycznego i szybkości pochłaniania właściwego energii związanego z ekspozycją ludzi w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach od 110 MHz do 40 GHz, wytwarzanych przez radiowe stacje bazowe i stałe stacje końcowe bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych -- Norma podstawowa
Data publikacji 11-02-2011
Data wycofania 15-01-2018
Liczba stron 79
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 50383:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50383:2005 - wersja polska
ICS 17.220.20, 33.070.01
Zastąpiona przez PN-EN 62232:2018-01 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 50383:2011/AC:2013-08E, PN-EN 50383:2011/Ap1:2013-07E