PN-EN 50385:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50385:2017-11 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Norma grupy wyrobów dla wykazania zgodności radiowych stacji bazowych i stacjonarnych stacji końcowych systemów bezprzewodowej telekomunikacji z ograniczeniami podstawowymi lub poziomami odniesienia dotyczącymi ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych częstotliwości radiowych (110 MHz - 40 GHz) -- Ekspozycja ludności

Zakres

Podano wymagania dla radiowych stacji bazowych i stałych stacji końcowych systemów telekomunikacji bezprzewodowej zdefiniowanych w rozdziale 3 dla zakresu częstotliwości od 110 MHz do 40 GHz. Podano 10 definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50385:2004 - wersja polska
Tytuł Norma grupy wyrobów dla wykazania zgodności radiowych stacji bazowych i stacjonarnych stacji końcowych systemów bezprzewodowej telekomunikacji z ograniczeniami podstawowymi lub poziomami odniesienia dotyczącymi ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych częstotliwości radiowych (110 MHz - 40 GHz) -- Ekspozycja ludności
Data publikacji 28-10-2004
Data wycofania 24-11-2017
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 50385:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50385:2003 - wersja angielska
ICS 17.220.20, 33.070.01
Zastąpiona przez PN-EN 50385:2017-11 - wersja angielska