PN-EN 13493:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy magazynów przejściowych i składowisk na bezużyteczne odpady stałe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagane właściwości barier geosyntetycznych, w tym barier geosyntetycznych polimerowych, barier geosyntetycznych iłowych i barier geosyntetycznych bitumicznych, stosowanych do budowy magazynów przejściowych i składowisk na bezużyteczne odpady stałe oraz odpowiednie metody badań w celu określenia tych właściwości.
Przeznaczeniem tych wyrobów jest kontrola wycieków cieczy przez konstrukcje.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do geotekstyliów lub wyrobów pokrewnych, określonych w EN ISO 10318-1.
Niniejsza Norma Europejska zawiera ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu (AVCP) w odniesieniu do niniejszej Normy Europejskiej oraz do procedur zakładowej kontroli produkcji.
W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania jakie powinny być spełnione przez producentów i ich upoważnionych przedstawicieli w odniesieniu do prezentacji właściwości wyrobu.
UWAGA Jeśli woda do picia jest lub może być w bezpośrednim kontakcie z wyrobem, można wziąć pod uwagę inne odpowiednie normy, wymagania i/lub przepisy.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13493:2018-05 - wersja angielska
Tytuł Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy magazynów przejściowych i składowisk na bezużyteczne odpady stałe
Data publikacji 07-05-2018
Liczba stron 63
Grupa cenowa V
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 142, Geosyntetyków
Wprowadza EN 13493:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13493:2013-10 - wersja angielska, PN-EN 13493:2013-10 - wersja polska, PN-EN 13493:2013-10/Ap1:2015-12 - wersja angielska
ICS 59.080.70, 91.100.50