PN-Z-04287:2013-10 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,2,3-trichloropropanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania zawartości 1,2,3-trichloropropanu (nr CAS: 96-18-4) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie 1,2,3-trichloropropanu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,6 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04287:2013-10 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,2,3-trichloropropanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 07-10-2013
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04287:2005 - wersja polska
ICS 13.040.30