PN-EN 15096:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15096:2020-12 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Przerywacze próżni na przyłącze do węża -- Od DN 15 do DN 25 włącznie Rodzina H, typ B i typ D -- Ogólne wymagania techniczne

Zakres

Określono wymagania dotyczące wymiarowania i właściwości fizykochemicznych oraz ogólnych właściwości hydraulicznych, mechanicznych i akustycznych przerywaczy próżniowych na przyłącze do węża o średnicy nominalnej od DN 15 do DN 25 włącznie, przeznaczonych do instalacji wodociągowych na ciśnienie nie większe niż 1 MPa (10 bar) i temperaturę nie większą niż 65°C oraz na temperaturę do 90°C w ciągu 1 godziny. Określono procedurę badania i wymagania dotyczące weryfikacji powyższych właściwości oraz wymagania dotyczące znakowania i technicznej informacji o wyrobie

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 31-12-2020 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 15096:2008 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Przerywacze próżni na przyłącze do węża -- Od DN 15 do DN 25 włącznie Rodzina H, typ B i typ D -- Ogólne wymagania techniczne
Data publikacji 18-03-2008
Data wycofania 03-12-2020
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 15096:2008 [IDT]
ICS 91.140.60
Zastąpiona przez PN-EN 15096:2020-12 - wersja angielska