PN-Z-04287:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-04287:2013-10 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,2,3-trichloropropanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par trichloropropanu na węglu aktywnym, desorpcji związku disiarczkiem węgla i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie trichloropropanu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 6 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04287:2005 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,2,3-trichloropropanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 27-04-2005
Data wycofania 07-10-2013
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30
Zastąpiona przez PN-Z-04287:2013-10 - wersja polska