PN-EN ISO 6145-9:2012 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Analiza gazu -- Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych z zastosowaniem dynamicznych metod objętościowych -- Część 9: Metoda nasyceniowa

Zakres

Niniejsza część ISO 6145 jest jedną z serii Norm Międzynarodowych dotyczących różnych dynamicznych metod objętościowych stosowanych do ciągłego wytwarzania wzorcowych mieszanin gazowych. W niniejszej części określono metodę do ciągłego wytwarzania wzorcowych mieszanin gazowych zawierających jeden lub większą ilość łatwo kondensujących składników. Względna niepewność rozszerzona pomiaru, U, uzyskana jako iloczyn względnej standardowej niepewności złożonej oraz współczynnika rozszerzenia k = 2, nie jest większa niż 1 %, przy zastosowaniu podanej tu metody. W przeciwieństwie do metod podanych w innych częściach ISO 6145, metoda opisana w niniejszej części nie wymaga dokładnego pomiaru przepływów, ponieważ przepływ nie występuje w równaniach do wyliczania wartości ułamków objętościowych. Gazy i pary łatwo kondensujące zwykle zostają zaadsorbowane na powierzchniach stałych. Z tego względu trudne jest przygotowanie metodami statycznymi trwałej wzorcowej mieszaniny gazowej o dokładnie znanym składzie, zawierającej takie składniki. Ponadto, tego typu wzorcowe mieszaniny gazowe nie mogą być utrzymywane pod ciśnieniem bliskim granicom nasycenia bez wystąpienia kondensacji. Do wytwarzania tego typu mieszanin stosuje się metodę nasyceniową

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6145-9:2012 - wersja polska
Tytuł Analiza gazu -- Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych z zastosowaniem dynamicznych metod objętościowych -- Część 9: Metoda nasyceniowa
Data publikacji 16-11-2012
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Wprowadza EN ISO 6145-9:2010 [IDT], ISO 6145-9:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6145-9:2011 - wersja angielska
ICS 71.040.40