PN-EN ISO 6145-7:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6145-7:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Analiza gazu -- Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych z zastosowaniem dynamicznych metod objętościowych -- Część 7: Termiczne regulatory strumienia masy

Zakres

Niniejsza część ISO 6145 jest jedną z serii Norm Międzynarodowych dotyczących dynamicznych metod objętościowych stosowanych do sporządzania gazowych mieszanin wzorcowych. W niniejszej części określono metodę ciągłego wytwarzania gazowych mieszanin wzorcowych zawierających dwa składniki lub więcej, z czystych gazów lub mieszanin gazowych, za pomocą dostępnych w handlu termicznych regulatorów strumienia masy. Jeżeli metoda jest stosowana do sporządzania gazowych mieszanin wzorcowych to przy optymalnym postępowaniu uzyskuje się rozszerzoną niepewność względną pomiaru, U, uzyskaną przez pomnożenie złożonej niepewności standardowej przez współczynnik rozszerzenia k = 2, która jest nie większa niż 2 %. Jeżeli zamiast czystych gazów stosuje się wstępnie zmieszane gazy, możliwe jest uzyskanie ułamków molowych poniżej 10-6. Pomiar strumienia masy jest pomiarem względnym i regulator strumienia wymaga niezależnego wzorcowania. Zaletami metody jest to, że można otrzymywać dużą ilość mieszaniny gazowej w sposób ciągły oraz że można uzyskiwać mieszaniny wieloskładnikowe równie łatwo jak mieszaniny dwuskładnikowe, o ile zastosuje się odpowiednią liczbę termicznych regulatorów strumienia masy. UWAGA Dostępne są w handlu układy mieszania gazów wykorzystujące termiczne regulatory strumienia masy, z których niektóre są skomputeryzowane i sterowane automatycznie

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6145-7:2012 - wersja polska
Tytuł Analiza gazu -- Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych z zastosowaniem dynamicznych metod objętościowych -- Część 7: Termiczne regulatory strumienia masy
Data publikacji 19-11-2012
Data wycofania 31-01-2019
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Wprowadza EN ISO 6145-7:2010 [IDT], ISO 6145-7:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6145-7:2011 - wersja angielska
ICS 71.040.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6145-7:2019-01 - wersja angielska