PN-EN 60811-1-2:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60811-412:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-100:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-401:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych -- Metody ogólnego zastosowania -- Metody starzenia cieplnego

Zakres

Opisano metody badań polimerowych materiałów izolacyjnych i powłokowych stosowanych w kablach energetycznych i telekomunikacyjnych, łącznie z kablami okrętowymi. Podano metody starzenia cieplnego najczęściej stosowanych mieszanek gumowych, polwinitów, polietylenu i polipropylenu

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-1-2:1999 - wersja polska
Tytuł Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych -- Metody ogólnego zastosowania -- Metody starzenia cieplnego
Data publikacji 16-11-1999
Data wycofania 01-10-2012
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-1-2:1995 [IDT], IEC 60811-1-2:1985 [IDT], IEC 60811-1-2:1985/COR1:1986 [IDT], IEC 60811-1-2:1985/AMD1:1989 [IDT]
Zastępuje PN-E-04160-34:1973 - wersja polska, PN-E-04160-31:1991 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01
Zastąpiona przez PN-EN 60811-401:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-412:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-100:2012 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60811-1-2:1999/A2:2002P