PN-EN 61000-4-8:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61000-4-8:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej

Zakres

Podano wymagania dotyczące odporności sprzętu w warunkach eksploatacji na zaburzenia magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej w pomieszczeniach mieszkalnych i handlowych, na terenach z instalacjami przemysłowymi i zakładów energetycznych oraz stacji średniego i wysokiego napięcia. Celem jest ustalenie wspólnej powtarzalnej podstawy oceny funkcjonowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do celów gospodarstwa domowego, handlowych i przemysłowych, poddanych działaniu pól magnetycznych o częstotliwości sieci elektroenergetycznej oraz określenie zalecanych poziomów probierczych, aparatury pomiarowej, układów pomiarowych i metod badań

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-4-8:1998 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej
Data publikacji 21-10-1998
Data wycofania 29-07-2010
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-8:1993 [IDT], IEC 61000-4-8:1993 [IDT]
ICS 33.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 61000-4-8:2010 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 61000-4-8:1998/A1:2003P, PN-EN 61000-4-8:1998/A1:2002E