Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 4-2: Metody badania polietylenu i polipropylenu -- Sprawdzenie wytrzymałości i wydłużenia przy zerwaniu po kondycjonowaniu w podwyższonej temperaturze -- Próba nawijania po kondycjonowaniu w podwyższonej temperaturze -- Próba nawijania po starzeniu cieplnym w powietrzu -- Pomiar przyrostu masy -- Długotrwała próba stabilności -- Metoda badania degradacji wskutek utleniania przy katalitycznym działaniu miedzi

Zakres

Opisano metody badań polimerowych materiałów izolacyjnych i powłokowych stosowanych w kablach i przewodach okrętowych i instalowanych na platformach wiertniczych, zarówno elektrycznych jak i światłowodowych. Badania dotyczą szczególnie materiałow izolacyjnych i powłokowych, wykonanych z poliolefin

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-4-2:2006 - wersja polska
Tytuł Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 4-2: Metody badania polietylenu i polipropylenu -- Sprawdzenie wytrzymałości i wydłużenia przy zerwaniu po kondycjonowaniu w podwyższonej temperaturze -- Próba nawijania po kondycjonowaniu w podwyższonej temperaturze -- Próba nawijania po starzeniu cieplnym w powietrzu -- Pomiar przyrostu masy -- Długotrwała próba stabilności -- Metoda badania degradacji wskutek utleniania przy katalitycznym działaniu miedzi
Data publikacji 15-09-2006
Data wycofania 01-10-2012
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-4-2:2004 [IDT], IEC 60811-4-2:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60811-4-2:2005 - wersja angielska
ICS 29.060.20, 29.035.20
Zastąpiona przez PN-EN 60811-512:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-410:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-407:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-408:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-100:2012 - wersja angielska