PN-EN 60811-410:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 410: Badania różne -- Metoda badania degradacji izolacji poliolefinowej przewodów wskutek utleniania przy katalitycznym działaniu miedzi

Zakres

Opisano metodę wyznaczania OIT (czasu indukcji utleniania) wykorzystywaną do badania odporności na utlenianie zarówno materiałów jak i gotowych wyrobów. Badanie prowadzone jest przy użyciu różnicowego analizatora termicznego lub różnicowego kalorymetru skaningowego

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-410:2012 - wersja angielska
Tytuł Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 410: Badania różne -- Metoda badania degradacji izolacji poliolefinowej przewodów wskutek utleniania przy katalitycznym działaniu miedzi
Data publikacji 01-10-2012
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-410:2012 [IDT], IEC 60811-410:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60811-4-2:2006 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01
Elementy dodatkowe PN-EN 60811-410:2012/A1:2018-02E