PN-EN 60811-605:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 605: Badania fizyczne -- Pomiar sadzy i/lub wypełniaczy mineralnych w polietylenie

Zakres

Podano metody badań stosowane do określenia zawartości sadzy (dodawanej polimerów poliolefinowych w celu ochrony przed działaniem promieniowania UV) jak również wypełniaczy mineralnych. Podane metody nie dotyczą tworzyw halogenowanych. Methoda A -- pomiar polegający na bezpośrednim spaleniu próbki jest przeznaczony tylko do polietylenu i polipropylenu. Metoda B -- analiza termograwimetryczna przeznaczona jest dla mieszanek poliolefinowych

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-605:2012 - wersja angielska
Tytuł Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 605: Badania fizyczne -- Pomiar sadzy i/lub wypełniaczy mineralnych w polietylenie
Data publikacji 01-10-2012
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-605:2012 [IDT], IEC 60811-605:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60811-4-1:2006 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01