PN-EN 60811-4-2:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60811-4-2:2006 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 4-2: Metody badania polietylenu i polipropylenu -- Sprawdzenie wydłużenia przy zerwaniu po kondycjonowaniu wstępnym -- Próba nawijania po kondycjonowaniu wstępnym -- Próba nawijania po starzeniu wstępnym w powietrzu -- Pomiar przyrostu masy -- Długotrwała próba stabilności -- Metoda badania degradacji izolacji wskutek utleniania przy katalitycznym działaniu miedzi

Zakres

Opisano metody badań polimerowych materiałów izolacyjnych i powłokowych stosowanych w kablach i przewodach okrętowych i instalowanych na platformach wiertniczych, zarówno elektrycznych jak i światłowodowych. Badania dotyczą szczególnie materiałów izolacyjnych i powłokowych, wykonanych z poliolefin

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-4-2:2005 - wersja angielska
Tytuł Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 4-2: Metody badania polietylenu i polipropylenu -- Sprawdzenie wydłużenia przy zerwaniu po kondycjonowaniu wstępnym -- Próba nawijania po kondycjonowaniu wstępnym -- Próba nawijania po starzeniu wstępnym w powietrzu -- Pomiar przyrostu masy -- Długotrwała próba stabilności -- Metoda badania degradacji izolacji wskutek utleniania przy katalitycznym działaniu miedzi
Data publikacji 15-05-2005
Data wycofania 15-09-2006
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-4-2:2004 [IDT], IEC 60811-4-2:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60811-4-2:2001 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.20
Zastąpiona przez PN-EN 60811-4-2:2006 - wersja polska