PN-EN 60811-4-2:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60811-4-2:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 4-2: Metody badania polietylenu i polipropylenu -- Sprawdzenie wydłużenia przy zerwaniu po wstępnym kondycjonowaniu -- Próba nawijania po wstępnym kondycjonowaniu -- Próba nawijania po starzeniu wstępnym w powietrzu -- Pomiar przyrostu masy -- Długotrwała próba stabilności -- Metoda badania degradacji izolacji wskutek utleniania przy katalitycznym działaniu miedzi

Zakres

Opisano metody badania materiałów polimerowych stosowanych w przewodach i kablach elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz światłowodowych, łącznie z kablami okrętowymi. Podano definicje następujących terminów: polietylenów małej, średniej i dużej gęstości. Podano także warunki kondycjonowania i niektóre warunki wykonywania badań wymienionych w tytule

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-4-2:2001 - wersja polska
Tytuł Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 4-2: Metody badania polietylenu i polipropylenu -- Sprawdzenie wydłużenia przy zerwaniu po wstępnym kondycjonowaniu -- Próba nawijania po wstępnym kondycjonowaniu -- Próba nawijania po starzeniu wstępnym w powietrzu -- Pomiar przyrostu masy -- Długotrwała próba stabilności -- Metoda badania degradacji izolacji wskutek utleniania przy katalitycznym działaniu miedzi
Data publikacji 27-12-2001
Data wycofania 15-05-2005
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-4-2:1999 [IDT], IEC 60811-4-2:1990 [MOD]
Zastępuje PN-IEC 60811-4-2:1999 - wersja polska
ICS 29.060.01, 29.035.20
Zastąpiona przez PN-EN 60811-4-2:2005 - wersja angielska