PN-IEC 60811-4-2:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60811-4-2:2001 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych -- Metody badania polietylenu i polipropylenu -- Sprawdzenie wydłużenia przy zerwaniu po wstępnym kondycjonowaniu -- Próba nawijania po wstępnym kondycjonowaniu -- Próba nawijania po wstępnym starzeniu w powietrzu -- Pomiar przyrostu masy -- Długotrwała próba stabilności (załącznik A) -- Metoda badania degradacji izolacji wskutek utleniania przy katalitycznym działaniu miedzi (załącznik B)

Zakres

Opisano metody badań polimerowych izolacyjnych i powłokowych materiałów stosowanych w kablach energetycznych i telekomunikacyjnych, łącznie z kablami okrętowymi. Podano wymagania dotyczące większości powszechnie produkowanych kabli i przewodów, stosowane zazwyczaj w próbie typu wraz z warunkami kondycjonowania i parametrami badań

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60811-4-2:1999 - wersja polska
Tytuł Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych -- Metody badania polietylenu i polipropylenu -- Sprawdzenie wydłużenia przy zerwaniu po wstępnym kondycjonowaniu -- Próba nawijania po wstępnym kondycjonowaniu -- Próba nawijania po wstępnym starzeniu w powietrzu -- Pomiar przyrostu masy -- Długotrwała próba stabilności (załącznik A) -- Metoda badania degradacji izolacji wskutek utleniania przy katalitycznym działaniu miedzi (załącznik B)
Data publikacji 09-12-1999
Data wycofania 27-12-2001
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza HD 505.4.2 S1:1992 [IDT]
ICS 29.060.20, 29.035.20
Zastąpiona przez PN-EN 60811-4-2:2001 - wersja polska