PN-EN ISO 11592-2:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Małe statki -- Określanie maksymalnej mocy znamionowej napędu przy prędkości manewrowej -- Część 2: Statki o długości kadłuba pomiędzy 8 m a 24 m

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące ustalania maksymalnej mocy znamionowej napędu przy prędkości manewrowej dla statków napędzanych silnikiem, o długości kadłuba (LH jak zdefiniowano w ISO 8666) pomiędzy 8 m a 24 m. Niniejszy dokument ma zastosowanie do statków o obliczeniowej liczbie Frouda (Fn) ≥ 1,1.
Niniejszy dokument nie ma zastosowanie do:
— jednostek pneumatycznych zdefiniowanych w ISO 6185-4;
— jednostek zaprojektowanych i zbudowanych wyłącznie do wyścigów wyczynowych (łodzi regatowych);
— jednostek zaprojektowanych głównie nie do napędu silnikowego.
Niniejszy dokument nie podaje wymagań dotyczących wytrzymałości konstrukcji jednostki związanej z maksymalną mocą znamionową i nie daje gwarancji stateczności dla wszystkich warunków żeglugi, wiatru, śladów torowych i fal.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11592-2:2022-04 - wersja angielska
Tytuł Małe statki -- Określanie maksymalnej mocy znamionowej napędu przy prędkości manewrowej -- Część 2: Statki o długości kadłuba pomiędzy 8 m a 24 m
Data publikacji 26-04-2022
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 230, Małych Statków
Wprowadza EN ISO 11592-2:2021 [IDT], ISO 11592-2:2021 [IDT]
ICS 47.080