PN-EN ISO 13297:2021-09 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Małe statki -- Układy elektryczne -- Instalacje prądu przemiennego i stałego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące projektowania, budowy i instalacji następujących rodzajów układów elektrycznych prądu stałego i przemiennego, które mogą być instalowane na małych statkach razem lub osobno:
a) instalacje prądu stałego (DC) bardzo niskiego napięcia pracujących przy napięciach nominalnych 50 V DC lub mniejszych;
b) jednofazowe instalacje prądu przemiennego (AC) pracujące przy napięciach nominalnych nieprzekraczających 250 V AC.
Niniejszy dokument nie obejmuje następujących układów:
— elektrycznych układów napędowych prądu stałego poniżej 1 500 V DC, jednofazowych układów prądu przemiennego do 1 000 V AC i trójfazowych układów prądu przemiennego do 1 000 V AC, które są objęte ISO 16315;
— każdego obwodu, który jest częścią zespołu silnika zaburtowego i który nie wystaje poza osłonę silnika zaburtowego dostarczoną przez producenta;
— instalacji trójfazowych prądu przemiennego pracujących przy napięciach nominalnych nieprzekraczających 500 V AC, które są objęte IEC 60092-507.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13297:2021-09 - wersja polska
Tytuł Małe statki -- Układy elektryczne -- Instalacje prądu przemiennego i stałego
Data publikacji 20-09-2022
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 230, Małych Statków
Wprowadza EN ISO 13297:2021 [IDT], ISO 13297:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10133:2017-11 - wersja angielska, PN-EN ISO 13297:2018-12 - wersja angielska
ICS 47.080