PN-EN 60811-407:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 407: Badania różne -- Pomiar przyrostu masy polietylenu i polipropylenu

Zakres

Badanie jest wykorzystywane do sprawdzenia możliwości wzajemnego oddziaływania między materiałem izolacyjnym a masą wypełniającą w kablach wypełnionych. Badanie przeznaczone jest wyłącznie do selekcji materiałów. Polega na umieszczeniu próbki w szklanym naczyniu zawierającym materiał wypełniający i na ogrzewaniu w określonych warunkach

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-407:2012 - wersja angielska
Tytuł Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 407: Badania różne -- Pomiar przyrostu masy polietylenu i polipropylenu
Data publikacji 01-10-2012
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-407:2012 [IDT], IEC 60811-407:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60811-4-2:2006 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01