PN-EN 60811-512:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 512: Badania mechaniczne -- Metody badań polietylenu i polipropylenu -- Sprawdzenie wytrzymałości i wydłużenia przy zerwaniu po kondycjonowaniu w podwyższonej temperaturze

Zakres

Dotyczy próbek pobranych z wypełnionych kabli, z izolacji poliolefinowej o grubości powyżej 0,8 mm oraz z powłok poliolefinowych stykających się bezpośrednio z masą wypełniającą. Kondycjonowanie jest prowadzone w podwyższonej temperaturze w powietrzu np. w suszarce. Wyznaczenie wytrzymałości na zerwanie i wydłużenie przy zerwaniu jest wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-512:2012 - wersja angielska
Tytuł Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 512: Badania mechaniczne -- Metody badań polietylenu i polipropylenu -- Sprawdzenie wytrzymałości i wydłużenia przy zerwaniu po kondycjonowaniu w podwyższonej temperaturze
Data publikacji 01-10-2012
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-512:2012 [IDT], IEC 60811-512:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60811-4-2:2006 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01