PN-EN ISO 16535:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wyposażenie i procedury określające długotrwałą nasiąkliwość wodą próbek do badań. Jest on stosowany do wyrobów do izolacji cieplnej.
W niniejszym dokumencie podano dwie metody:
— Metoda 1: Częściowe zanurzenie;
— Metoda 2: Całkowite zanurzenie.
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym częściowym zanurzeniu ma na celu symulację nasiąkliwości wodą spowodowaną długotrwałą ekspozycją na wodę.
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu nie jest bezpośrednio związana z warunkami in situ, ale została uznana za odpowiedni warunek badania niektórych wyrobów w niektórych zastosowaniach.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16535:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu
Data publikacji 26-08-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Wprowadza EN ISO 16535:2019 [IDT], ISO 16535:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12087:2013-07 - wersja angielska
ICS 91.100.60