PN-EN ISO 16536:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wyposażenie i procedury określające absorpcję wody przez próbki do badań przy długotrwałej dyfuzji. Jest on stosowany do wyrobów do izolacji cieplnej. Jest on przeznaczony do symulacji absorpcji wody przez wyroby poddane wysokiej wilgotności względnej, w przybliżeniu do 100%, po obu stronach i poddany gradientowi ciśnienia pary wodnej przez długi czas, np. odwrócony dach lub niezabezpieczona izolacja od gruntu.
Badania nie stosuje się do wszystkich typów wyrobów do izolacji cieplnej. Zaleca się ustalenie w normie wyrobu, do których jej wyrobów, jeśli jest to właściwe, stosuje się niniejsze badanie.
UWAGA W przypadku niezabezpieczonej izolacji od gruntu temperaturę 50 °C można zastąpić niższą, jeśli dostępnych jest więcej danych.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16536:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji
Data publikacji 26-08-2019
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Wprowadza EN ISO 16536:2019 [IDT], ISO 16536:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12088:2013-07 - wersja angielska
ICS 91.100.60