PN-EN ISO 3691-5:2014-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3691-5:2016-01 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 5: Wózki jezdniowe ręczne

Zakres

W niniejszej części ISO 3691 podano wymagania bezpieczeństwa i środki do ich weryfikacji dla następujących rodzajów wózków jezdniowych ręcznych (zwane dalej wózkami), wyposażonych w urządzenia do przemieszczania ładunków do typowych zadań, np. widły i platformy lub zintegrowane wyposażenie do specjalnych zastosowań:
- wózki jezdniowe prowadzone z masztem obejmującym ładunek,
- wózki jezdniowe paletowe,
- wózki jezdniowe o udźwigu nieprzekraczającym 1000 kg z ręcznym lub elektrycznym akumulatorowym podnoszeniem,
- wózki jezdniowe paletowe niskiego podnoszenia o wysokości podnoszenia do 300 mm i dopuszczalnym udźwigu do 2300 kg,
- wózki jezdniowe paletowe nożycowe o wysokości podnoszenia do 1000 mm lub dopuszczalnym udźwigu do 1000 kg z ręcznym lub elektrycznym akumulatorowym podnoszeniem.
Norma ma zastosowanie do wózków wyposażonych w ręczne lub elektryczne akumulatorowe podnoszenie, użytkowanych na gładkich, płaskich i twardych nawierzchniach.
UWAGA Ładowarki pokładowe są uważane za część wózka. Wyposażenie montowane na podstawie ładunkowej lub na widłach, które są zmieniane przez użytkownika, nie są uważane za część wózka.
W niniejszej części ISO 3691 podano istotne zagrożenia, sytuacje niebezpieczne i zdarzenia odnoszące się do odpowiednich maszyn, gdy użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego użycia, które są możliwe do przewidzenia przez producenta (patrz Załącznik C).
Norma nie ustanawia dodatkowych wymagań dla:
a) warunków klimatycznych,
b) pracy w ciężkich warunkach (np. ekstremalne warunki środowiskowe, takie jak urządzenia chłodnicze, wysokie temperatury, środowisko korozyjne, silne pola magnetyczne),
c) kompatybilności elektromagnetycznej (emisja/odporność) ,
d) przemieszczania ładunków o cechach, które mogą prowadzić do sytuacji niebezpiecznych (np. stopionego metalu, kwasy / zasady, materiały radioaktywne, kruche ładunki),
e) przemieszczania zawieszonych ładunków, które mogą swobodnie kołysać się,
f) użytkowania na drogach publicznych,
g) bezpośredniego kontaktu z żywnością,
h) użytkowania na pochyłościach lub na powierzchniach innych niż gładkie, płaskie i twarde,
i) systemów do podnoszenia za pomocą pasów,
j) podnoszenia osób,
k) wózków o momencie wywracającym większym niż 40000 N*m,
l) wózków jezdniowych nożycowych, w których podnoszenie jest zasilane przez środki zewnętrzne (elektryczne, pneumatyczne),
m) kontenerów rolkowych,
n) wózków, które są przeznaczone do holowania przez pojazdy napędzane,
o) wózków przeznaczonych do specjalnych zastosowań (np. szpitale, przenośniki restauracyjne),
p) wózków przemieszczanych przez wciągarki,
q) przejezdnych stołów podnoszących.
Zagrożenia odnoszące się do hałasu, drgań i widoczności są nieistotne i nie są rozpatrywane w niniejszej części ISO 3691.
Dodatkowe wymagania regionalne w stosunku do podanych w niniejszej części ISO 3691, są adresowane w ISO /TS 3691-7.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 3691-5:2014-06/AC:2014-10E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3691-5:2014-06 - wersja angielska
Tytuł Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 5: Wózki jezdniowe ręczne
Data publikacji 05-06-2014
Data wycofania 05-01-2016
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 248, Wózków Jezdniowych
Wprowadza EN ISO 3691-5:2014 [IDT], ISO 3691-5:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3691-5:2010 - wersja angielska
ICS 53.060
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3691-5:2016-01 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 3691-5:2014-06/AC:2014-10E