PN-EN 60695-1-10:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 1-10: Wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych -- Wytyczne ogólne

Zakres

W niniejszej części IEC 60695-1 podano ogólne wytyczne dotyczące badania zagrożenia ogniowego w jaki sposób ograniczyć do akceptowalnego poziomu ryzyko pożaru i potencjalne skutki pożarów obejmujących wyroby elektrotechniczne. Norma służy także jako drogowskaz dla innych publikacji w serii IEC 60695 zawierających wytyczne.
Norma nie zawiera wytycznych dotyczących stosowania stref z granicami ognioodpornymi lub stosowania systemów wykrywania i tłumienia dla ograniczenia ryzyka pożaru.
Opisuje relacje między ryzykiem pożaru a potencjalnymi skutkami pożaru; zawiera wytyczne dla komitetów IEC ds. wyrobów, dotyczące stosowalności jakościowych i ilościowych prób ogniowych, w celu oceny zagrożenia pożarowego wyrobów elektrotechnicznych. Szczegóły dotyczące obliczania ryzyka pożaru nie zostały włączone do niniejszego dokumentu.
Podkreślono znaczenie wykorzystania scenariusza pożaru do oceny zagrożenia i ryzyka pożarowego oraz omówiono kryteria mające na celu zapewnienie rozwoju technicznych metod badawczych dotyczących zagrożenia pożarowego.
Omówiono różne rodzaje prób ogniowych, w szczególności próby ogniowe o charakterze jakościowym i ilościowym. Opisano także okoliczności, w których właściwe jest, aby komitety IEC ds. wyrobów utrzymywały lub rozwijały jakościowe próby ogniowe.
Norma stanowi wytyczne dla komitetów IEC i jest stosowna w odniesieniu do indywidualnych zastosowań.
Ta podstawowa publikacja bezpieczeństwa jest przeznaczona do stosowania przez komitety techniczne w przygotowaniu standardów, zgodnie z zasadami określonymi w IEC 104 i ISO/IEC Guide 51.
Jednym z obowiązków komisji technicznej jest wszędzie tam, gdzie ma to zastosowanie, do korzystania z podstawowych publikacji bezpieczeństwa w przygotowaniu swoich publikacji. Wymagania, metody badań i warunki badań z tej podstawowej publikacji bezpieczeństwa nie mają zastosowania, chyba że wyraźnie określone lub w odpowiednich publikacjach.

* wymagane pola

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60695-1-10:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 1-10: Wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych -- Wytyczne ogólne
Data publikacji 16-05-2017
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60695-1-10:2017 [IDT], IEC 60695-1-10:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60695-1-10:2010 - wersja angielska
ICS 29.020, 13.220.40