PN-EN 12326-1:2014-10 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Łupek i inne wyroby z kamienia naturalnego do zakładkowych pokryć dachowych i okładzin ściennych -- Część 1: Wymagania dotyczące łupków i płytek węglanowo-łupkowych

Zakres

Niniejszy dokument podaje wymagania dla płytek łupkowych i płytek węglanowo-łupkowych do nieciągłych pokryć dachowych i okładzin zewnętrznych zgodnych z definicjami podanymi w 3.1, 3.2 i 3.3. przeznaczonymi do montażu w nieciągłych pokryciach dachowych i jako okładziny zewnętrzne. Płytki łupkowe i płytki węglanowo-łupkowe zostały sklasyfikowane na potrzeby niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stosuje się do wyrobów pokrywczych i okładzin zewnętrznych wykonanych z następujących materiałów:
a) kamienia innego niż zdefiniowany w 3.1. i 3.2 lub 3.3.;
b) betonu;
c) materiałów polimerowych;
d) włóknisto-cementowych;
e) metalu;
f) gliny.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do wewnętrznych pokryć dachowych i okładzin z płytek łupkowych. Niniejszy dokument nie ma zastosowania w przypadku okładzin klejonych (okładzina mocowana na pomocą klejów) i okładzin mocowanych kołkami i zaciskami.
UWAGA 1 Wymagania dla wewnętrznych łupkowych okładzin ściennych są podane w EN 1469. Dokument ten nie uwzględnia wymagań w zakresie wyglądu zewnętrznego.
UWAGA 2 Niektóre podstawowe zalecenia odnośnie wyglądu zewnętrznego podano w Załączniku A. Niniejsza Norma Europejska nie uwzględnia zasad mocowania płytek łupkowych.
UWAGA 3 Odwołania do zaleceń krajowych w zakresie konstrukcji pokryć z płytek łupkowych są podane w Załączniku C.
UWAGA 4 Termin "płytka łupkowa" stosowany w niniejszym dokumencie dotyczy płytek łupkowych i płytek węglanowo łupkowych, jeśli nie podano inaczej.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12326-1:2014-10 - wersja angielska
Tytuł Łupek i inne wyroby z kamienia naturalnego do zakładkowych pokryć dachowych i okładzin ściennych -- Część 1: Wymagania dotyczące łupków i płytek węglanowo-łupkowych
Data publikacji 29-10-2014
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 234, Elementów do Pokryć Dachowych
Wprowadza EN 12326-1:2014 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12326-1:2006 - wersja polska
ICS 91.100.15