PN-EN 13000+A1:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Dźwignice -- Żurawie samojezdne

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie przy projektowaniu, konstruowaniu, instalowaniu urządzeń bezpieczeństwa, tworzeniu informacji w zakresie użytkowania, konserwacji i badań żurawi samojezdnych zdefiniowanych w ISO 4306-2. Przykłady takich żurawi podane są w Załączniku A.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do:
- żurawi załadowczych (patrz EN 12999)
- żurawi przybrzeżnych (patrz EN 13852-1)
- żurawi pływających (patrz EN 13852-20)
- pojazdów ciężarowych manipulacyjnych (patrz EN 1459).
UWAGA 1 Pojazdy ciężarowe manipulacyjne są znane pod popularną nazwą telehandlers.
- samojezdnych samomontujących żurawi wieżowych
- maszyn do robót ziemnych używanych do przemieszczania obiektów (patrz normy z serii EN 474).
Niniejsza norma nie obejmuje zagrożeń związanych z przemieszczaniem osób.
UWAGA 2 Przemieszczanie osób przy pomocy żurawi samojezdnych jest przedmiotem specyficznych uregulowań krajowych.
Żurawie samojezdne objęte niniejszą Normą Europejską są projektowane na określoną, ograniczoną liczbę cykli obciążeniowych i szczególne właściwości ruchowe, to jest płynne aplikowanie sił napędowych i obciążeniowych zgodnie z ISO 4301-2:1985, grupa A1.
Dla cyklów obciążeniowych takich jak praca chwytakiem, chwytnikiem elektromagnetycznym i tym podobnych potrzebne są dodatkowe wymagania, nie wchodzące w zakres niniejszej Normy Europejskiej.
Zagrożenia objęte niniejszą Normą Europejską są określone w Załączniku C.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do żurawi samojezdnych wyprodukowanych przed datą jego publikacji przez CEN.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13000+A1:2014-06 - wersja angielska
Tytuł Dźwignice -- Żurawie samojezdne
Data publikacji 24-06-2014
Liczba stron 120
Grupa cenowa XA
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części
Wprowadza EN 13000:2010+A1:2014 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 13000:2010 - wersja angielska, PN-EN 13000:2010/AC:2010 - wersja angielska
ICS 53.020.20